درباره دکتر سمنانی - دکتر سمنانی - متخصص روانپزشکی

رزومه (CV) دکتر یوسف سمنانی

دکتر یوسف سمناتی فارغ التحصیل رشته روانپزشکی (اعصاب و روان) از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  در سال 1380 که از آن تاریخ تا کنون عضو هیات علمی گروه روانپزشکی همان دانشگاه می باشد. فعالیت های آموزشی و پژوهشی نامبرده در بیمارستان امام حسین(ع) متمرکز بوده و در حال حاضر دانشیار تمام وقت دانشگاه می باشد.

 1. ظهیرالدین  ع ،  سمنانی ی ،   گزارش یک  مورد سنـدرم  فار، مجله علمی دانشگاه  علوم  پزشکی و خدمات  بهداشتی درمانی قزوین  ، 1380  ،  (20 ) ،    96- 91
 2.   صدر س ،   سمنانی ی ،   بررسی  نگرش  همراهان  بیماران  روانی نسبت به شـوک درمـانی  الکتریکی ،  انـدیشــه  و رفتـار ، 1380،  (1)7 ،  44 -  39 
 3.   ظـهیرالدین   ع ،  سمنانی   ی ،  بـررسـی  عـلائـم  و نشانه های روانپـزشـکی در بـیماران  Complex  Partial  Seizure     ،پژوهنــده  ،   1380 ، (6)6 ،  548  -  543 
 4. ظهیرالدین  ع ، سمنانی ی ، برهانی م .   بررسی اضطراب  بیماران  بستری در بخش های CCU و مقایسه تأثیر  دیازپام  و اکسازپام  در کنترل آن ، پـــژوهنـده ، 1382 ، (3)8 ، 186-183
 5.  سمنانی ی ، رزاقی زاده ب . گزارشی از درمان موفقیت آمیز یک ازدواج به وصال نرسیده پس از 14 سال ، مجله علمی دانشگاه  علوم  پزشکی و خدمات  بهداشتی درمانی قزوین. (28) ، پیوست پاییز 1382
 6. ظهیرالدین ع، حسینی م، سمنانی ی. بررسی شیوع افسردگی و عوامل همراه در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان فیروزکوه. پژوهنده ،1383،(1)9 ،64-61
 7. سمنانی ی ، اربابی م، شمس ج، نقش بندی ج. بررسی نگرش بیماران روانی نسبت به پوشش روانپزشک و نحوه خطاب به آنها. پژوهش در پزشکی ،1383، (2)28،130-127
 8.  شریفی و، اسعدی س م، محمدی م ر، امینی ه ، کاویانی ح، سمنانی ی ، شعبانی ا، شهریور ز، داوری آشتیانی ر، حکیم شوشتری م، صدیق ا، جلالی م. پایایی و قابلیت اجرای نسخه فارسی مصاحبه ساختار یافته تشخیصی برای (SCID) DSM-IV  . فصلنامه تازه های علوم شناختی. 1383، (1)6 ، 22-10
 9.  سمنانی ی ، حمیدیان ف . گزارش یک مورد اختلال تبدیلی بعد از تلقیح واکسن. پژوهش در پزشکی. 1384 ، (3)29 ، 281-279
 10.  سمنانی ی ، حقیقی م. بررسی گروه های خونی و Rh در اختلال خلقی دو قطبی نوع یک. مجله علمی پزشکی قانونی. 1385 ، (4)11 ، 7-195
 11.  سمنانی ی ، ثقه الاسلام ط، شاهپوری ح ر. رفتارهای خودزنی و وسواس گونه در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی. مجله علمی پزشکی قانونی. 1385 ، (1)12 ، 9-25
 12. پور شمس ا، زنده دل ن، سمنانی م، سمنانی ی . سندرم روده تحریک پذیر و اختلالات روان در دانشجویان ورودی دانشگاه. فصلنامه گوارش. 1385، (1)11، 22-26
 13.  سمنانی ی ، شکوری ح ر، همتی ک، تسلیمی ص. بررسی عوارض شناختی در استفاده همزمان از شوک درمانی الکتریکی(ECT) و لیتیوم. پژوهنده.1385، (5)11، 274-269
 14.  سمنانی ی ، شاهپوری  ح ر. بررسی نگرش روانپزشکان نسبت به پوشش روانپزشک و نحوه خطاب به بیماران. مجله علمی پزشکی قانونی. 1386، (1)13، 24-21
 15. امینی ه، شریفی و، اسعدی م، محمدی م ر، کاویانی ح، سمنانی ی ، شعبانی ا و سایر همکاران . روایی نسخه فارسی مصاحبه ساختار یافته تشخیصی برای اختلال های محور I در DSM-IV . پایش (فصلنانه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی). 1386، (1)7 ، 57-49
 16. سمنانی ی، ناظمی ف، احسانی اردکانی م ج، آذری یام ا. مقایسه تغییرات بیلی روبین در اسکیزوفرنیا و اختلال خلقی دو قطبی نوع یک. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. 1388، 15(2)، 215-208
 17. ابوالحسن زاده م ، سمنانی ی . سطح سرمی پتاسیم در بیماران سایکوتیک. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. 1388، 9(1)، 12-7
 1. Zahiroddin.A.R, Semnani.Y.Birth  order and  Schizophrenia. Medical  Journal  of the Iranian Hospital .2002,4(2),31-33
 1. Sharifi V, Assadi S M, Mohammadi M R, Amini H, Kaviani H, Semnani Y et al.Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID): Persian Translation and Cultural Adaptation. Iran J Psychiatry 2007; 1: 46-48
 1. Sharifi V, Assadi S M, Mohammadi M R, Amini H, Kaviani H, Semnani Y et al.A Persian translation of the Structured Clinical Interview for Diagnostic and Statistical Manual of  mental Disorders, Fourth Edition: psychometric properties. Comprehensive Psychiatry 2009;50: 86–91
 1. Semnani Y, Nazemi F, AzariYam A, Ehsani Ardakani MJ. Alteration of serum bilirubin in Schizophrenia. Int J Psychiatry in Clin Practice, 2010;14:262-267
 1. Ahmadi Abhari SA, Sadeghi M, Samimi Ardestani SA, Semnani Y. Undiagnosed Bipolar Disorders in Patients with Major Depressive Episode: Iran’s part of a Multicenter Cross-Sectional Study. Iran J Psychiatry 2013; 8:1: 1-6
 1. A Azari-Yam, J Tavakkoly-Bazzaz, Y Semnani, E Davoudi-Dehaghani, FLT3 Gene Mutation Profile and Prognosis in Adult Acute Myeloid Leukemia. Clinical laboratory. 2016; 62: 2011-17
 1. N Mahdavi Hazaveh, M Freidoonimehr, Y Semnani, SSP Goodarzi, Correlation of manic and mixed episode severity in bipolar disorder and obsessive symptom severity in comorbidity of these disorders. Journal of Fundamentals of Mental Health .2015; 17 :172-177
 1. F Mianji, Y Semnani. Zār Spirit Possession in IRAN and African Countries: Group Distress, Culture-Bound Syndrome or Cultural Concept of Distress?  Iran J Psychiatry. 2015; 10: 225–232.
 1. A Ramezani, M Entezari, M M Shahbazi, Y Semnani, H Nikkhah, M Yaseri. Analgesic Effect of Topical Sodium Diclofenac before Retinal Photocoagulation for Diabetic Retinopathy: A Randomized Double-masked Placebo-controlled Intraindividual Crossover Clinical Trial. Korean J Ophthalmol 2017;31(2):102-107

 

 1. سمنانی  ی .  بررسی منابع  اسلامی در خصوص حکم  تحریمی   مصرف مواد مخدر ،  اولین  همایش بین الملی نقـش دین در بهـــداشت  روان ،  تهران  ،   1380
 2.   سمنانی ی.  بررسی  نگرش همراهـان  بیماران  روانی نسبت  به   شوک درمانی  الکتریکی ،  ششمین  کنگره  پژوهشهای روانپزشکی  و روانشناس در ایران  ، تهران   1380
 3.   ظهیرالدین  ع  ،  سمنانی   ی.  بررسی ارتباط بین رتبه  تولد با بیماری اسکیزوفرنی در بیماران  مراجعه کننده  به بخش روانپزشکی بیمارستان  امام  حسین  (ع)   طی سه ماهه آخر سال 79 ، ششمین  کنگره  پژوهشهای روانپزشکی و روانشناسی در ایران  ،    تهران    1380  
 4.   سمنانی ی ،   سمنانی  م  . تأثیر داروئی آنتی سایـکوتیک  بر   QT-Interval Dispersion  بیماران ، همایش تازه های روانپزشکی  ، تهران    1380 
 5.  سمنانی ی . عوارض آنتی سایکوتیکهای جدید در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی ، همایش درمانهای دارویی در روانپزشکی ، تهران ، 1381
 6.  سمنانی ی ، بینا م ، امینی ه ، شیرازی ا . روشهای ارائه مقاله در کنگره ها ، سمینار اعتیاد: چالشها و درمانها ، زنجان ، 1381
 7.  سمنانی ی . واژینیسموس: یک علامت ، یک بیماری یا اختلال وابسته به فرهنگ. کنگره خانواده و اختلالات جنسی، تهران. 1382
 8.  سمنانی ی . نقش نژاد در درمان دارویی بیماران روانپزشکی. سمینار مدیریت درمان در روانپزشکی. تهران ،1382
 9. سمنانی ی . ناظمی ف.  بررسی سندرم ژیلبرت در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی . کنگره تازه های روانپزشکی . تهران ، 1383
 10.  سمنانی ی، اربابی م، شمس ج، نقشبندی ج.بررسی نگرش بیماران روانی نسبت به پوشش روانپزشک و نحوه خطاب به آنها . کنگره تازه های روانپزشکی . تهران ، 1383
 11.  سمنانی ی ، مستوفیان م. بررسی مشاوره های انجام شده با بخش روانپزشکی بیمارستان امام حسین(ع) از خرداد 81 تا اردیبهشت 83. هفتمین کنگره پژوهشهای روانپزشکی و روانشناسی در ایران . تهران ، 1384
 12. سمنانی ی . جنبه های روانپزشکی بیماریهای قلبی. همایش سالیانه انجمن روانپزشکی ایران. تهران. 1384
 13.  سمنانی ی . اختلالات روانی ناشی از بیماریها. ششمین همایش علمی پزشکان عمومی. تهران . 1384
 14.  سمنانی ی . مداخلات روانپزشکی و روانشناسی در بیماریهای گوارشی ، سمینار جایگاه روانپزشکی در سایر رشته های پزشکی، تهران 1385
 15.  سمنانی ی. درمان اختلالات اضطرابی. هفتمین همایش علمی پزشکان عمومی. تهران 1385
 16.  سمنانی ی. بررسی عوارض شناختی ناشی از ECT  در بیماران دریافت کننده لیتیوم، ششمین همایش سالیانه انجمن روانپزشکی ایران؛ تهران، 1385
 17.  سمنانی ی. تداخلات داروهای ضد افسردگی. هفتمین همایش سالیانه انجمن روانپزشکان ایران، تهران، 1386
 18.  سمنانی ی . تشخیص های افتراقی افسردگی آژیته. همایش یک روزه اختلالات خلقی. انجمن روانپزشکان ایران. تهران 1386
 19.  سمنانی ی، سردارپور گودرزی ش، ثابتی ش، نیکزاد و. مقایسه شکایات جسمی در اپیزودهای مختلف بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی بستری در بیمارستان امام حسین(ع). هشتمین همایش سالیانه انجمن روانپزشکان ایران، تهران، 1387
 20.  سمنانی ی،تشخیص بالینی اختلالات خلقی:بدنبال یک مرز. نهمین همایش سالیانه انجمن روانپزشکان ایران، تهران، 1388
 21.  سمنانی ی، سردار پورگودرزی ش، نجاتی پ. بررسی imprinting در بیماران وسواسی-اجباری. نهمین همایش سالیانه انجمن روانپزشکان ایران، تهران، 1388
 22. سمنانی ی، داروهای روانپزشکی و سردرد. دومین کنگره بین المللی سردرد. تهران ، 1389
 23. سمنانی ی، بررسی علل اشتباه تشخیصی در بیماران اختلال خلقی دو قطبی. دهمین همایش سالیانه انجمن روانپزشکان ایران، تهران، 1389
 24. سمنانی ی، همبودی اضطراب و اختلال خلقی دو قطبی. دهمین همایش سالیانه انجمن روانپزشکان ایران، تهران، 1389
 25. سمنانی ی، فارماکوژنتیک. بیست و نهمین همایش سالیانه انجمن روانپزشکان ایران، تهران، 1391
 26. سمنانی ی. مداخلات اولیه در بیماران خلقی دو قطبی. سمپوزیوم مداخله زودهنگام در درمان اختلال دوقطبی . اولین کنگره اختلالات خلقی در ایران. 1395
 27. سمنانی ی. اختلالات خلقی و مشکلات طبی. اهمیت و کلیات . و سومین همایش سالیانه انجمن روانپزشکان ایران، تهران 1395

 

 1. سمنانی  ی ،  پرستاری بیماریهای  گوارشی    ،   انتشار ات شهر آب  ،  تهران   1374
 2. سمنانی ی ، پارکی م ، عابدینی ر ،  آسیب شناسی پایه  ( عمومی ) ، انتشارات  شهر آب ، تهران  ،   1374
 3. سمنانی  ی  ، پارکی م ، عابدینی ر ،  آسیب شناسی پایه  ( اختصاصی )،  انتشارات  شهر آب  ،تهران  ، 1375
 4. اعتصامی صدری ع، سمنانی ی، اختلال بیش فعالی کمبود توجه در کودکان و نوجوانان و بزرگسالال ، انتشارات زرین، تهران ،1383
 5. شریفی و، اسعدی س م، محمدی م ر، امینی ه، کاویانی ح، سمنانی ی، شعبانی ا. مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلال های محور I در DSM-IV (SCID-I). انتشارات کاویان، تهران، 1384
 6. مدرسین انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران (سمنانی ی). راهنمای تلقینات و استعارات هیپنوتیزمی. پژوهشکده پردازش هوشمند علائم. تهران، 1384
 7. سمنانی ی ، آذری یام آ. چگونه از داوری مقالات سربلند بیرون بیاییم؟ انتشارات ارجمند. تهران 1389

داویدیان ه، جلیلی ا، سمنانی ی، صمیمی م. مجموعه راهکارهای طبابت بالینی (ویژه پزشکان خانواده) اختلالات اضطرابی ، اختلال افسردگی عمده ،رفتار خودکشی. معاونت سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی.تهران 1387

 1. مجری طرح: شریفی و ، اسعدی م، محمدی م،  امینی ه.  همکاران: سمنانی ی ، شعبانی ا. موضوع: بررسی پایایی، روایی و قابلیت اجرای نسخة فارسی مصاحبة ساختاریافتة تشخیصی برای DSM-IV  (SCID)  سازمان اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران.  تاریخ شروع: 1383
 2. مجری طرح : سمنانی ی. همکاران: شکوری ح ، همتی ک، تسلیمی ص. بررسی عوارض  شناختی  ناشی از شوک درمانی الکتریکی   (ECT)   در بیماران  دریافت کننده لیتیوم در بیمارستان امام حسین (ع) ، سال 1383 .سازمان اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. شماره طرح: 29509/13 تاریخ شروع: 1383
 3. مجری طرح: آذری یام آ. همکاران: سمنانی ی و .....مطالعه ناحیه های شکننده کروموزومی در جمعیت بیماران مبتلا به اختلال دوقبی مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین(ع) در مقایسه با گروه کنترل. مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تاریخ شروع 1388
 4. مجری طرح : سمنانی ی. همکاران: موسوی ی. مقایسه ارزیابی تلفنی و حضوری عوارض دارویی ناشی از آنتی سایکوتیک هاو داروهای تثبیت کننده خلق در بیماران اختلال خلقی دوقطبی. سازمان اعتبار دهنده: مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تاریخ شروع 1391
 5. مجری طرح : مهدوی هزاوه ن . همکاران: سمنانی ی و ...بررسی رابطه شدت فازهای مانیا و مختلط اختلال خلقی دو قطبی با شدت علایم وسواس. سازمان اعتبار دهنده: مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تاریخ شروع 1391
 6. مجری طرح : سمنانی ی. همکاران: خادمی م، سبزعلی پ، رمضانی م و....نیازسنجی سلامت روانی در منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی احمدی (منطقه 7) . سازمان اعتبار دهنده: مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 1394
 1. استاد راهنما : قدیمی ر ، نگارش : سمنانی ی ، قاضی حسینی ا . بررسی کلانژیت اسکلروزان در بیماران مبتلا به IBD. جهت دریافت دکتری پزشکی عمومی، شماره پایان نامه 16116 ، 1374
 2. استاد راهنما : صدر س ، نگارش ، سمنانی ی .بررسی نگرش همراهـان  بیماران  روانی نسبت  به   شوک درمانی  الکتریکی، جهت  دریافت  دکتری تخصص روانپزشکی، شماره پایان نامه  8485،  1379
 3. استاد راهنما  :  سمنانی  ی ،  نگارش: ناظمی ف . بررسی رابطه   بیماری ژیلبرت  و اسکیزوفرنی ، جهت  دریافت  دکتری تخصص روانپزشکی،شماره پایان نامه 10150 ، 1382
 4. استاد راهنما  :  سمنانی ی ،   نگارش :خواجه نوری ر ، بررسی علل بستری شدن بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی در بخش روانپزشکی بیمارستان امام حسین(ع) ، جهت دریافت دکتری پزشکی عمومی ، شماره پایان نامه 10429 ، 1382
 5. استاد راهنما  :  سمنانی ی ، نگارش : نژادی م . بررسی وضعیت ادامه درمان سرپایی بیماران بستری در بخشهای روانپزشکی بیمارستان امام حسین (ع) ، جهت دریافت دکتری پزشکی عمومی ، شماره پایان نامه 10430 ،  1382
 6. استاد راهنما : سمنانی ی ، نگارش : نقش بندی ج . بررسی نگرش بیماران روانپزشکی نسبت به پوشش پزشک .جهت دریافت دکتری پزشکی عمومی، شماره پایان نامه  10491 ، 1382
 7. استاد مشاور : سمنانی ی ، استاد راهنما: پورشمس ا، نگارش : سمنانی م ،بررسی ارتباط سندرم روده تحریک پذیر با اختلالات روان در دانشجویان ورودی سال 1380 دانشگاه تهران . جهت دریافت دکتری تخصصی بیماریهای داخلی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران. 1382
 8.  استاد راهنما  :  سمنانی ی ،   نگارش : حقیقی م ، بررسی رابطه اختلال خلقی دو قطبی با گروه های خونی ABO،جهت دریافت دکتری تخصصی روانپزشکی ، شماره پایان نامه  10664  ، 1383
 9. استاد راهنما  :  سمنانی ی ،  نگارش : کاشفی زاده ا . بررسی  آنمی در بیماران روانپزشکی بستری در بیمارستان امام حسین (ع). جهت دریافت دکتری پزشکی عمومی، شماره پایان نامه 10965 ،1383
 10. استاد راهنما  :  سمنانی ی ،   نگارش : مستوفیان م .بررسی مشاوره های  انجام  شده  با بخش روانپزشکی بیمارستان امام حسین(ع) ، جهت دریافت دکتری تخصصی روانپزشکی ،شماره پایان نامه 10136 ،  1383
 11. استاد راهنما  :  سمنانی ی ، نگارش : سلیمانی غ. بررسی ارتباط علائم وسواس-جبری و سندرم پیش قاعدگی در دانشجویان داشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. جهت دریافت دکتری پزشکی عمومی، شماره پایان نامه  11056 ،1383
 12. استاد راهنما  :  سمنانی ی ، نگارش:میرابوطالبی و . بررسی وضعیت بیمارانی که خودکشی کرده اند از نظر سابقه خودکشی و اقدامات پیشگیری در بیمارستان لقمان 83-82. جهت دریافت دکتری پزشکی عمومی، شماره پایان نامه 11070 ،1383
 13. استاد راهنما  :  سمنانی ی ،   نگارش : شاهپوری ح ، بررسی علائم وسواس جبری در بیماران با اختلال شخصیت مرزی ، جهت دریافت دکتری تخصصی روانپزشکی ، شماره پایان نامه 10663 ، 1384
 14. - استاد راهنما  :  سمنانی ی ، نگارش: بردبار آ. بررسی اختلالات خوردن در ورزشکاران زن. جهت دریافت دکتری پزشکی عمومی، شماره پایان نامه11154 ، 1384
 15. استاد راهنما  :  سمنانی ی ،   نگارش : شکوری ح ، بررسی عوارض شناختی ناشی از ECT  در بیماران دریافت کننده لیتیوم، جهت دریافت دکتری تخصصی روانپزشکی ، شماره پایان نامه 11326 ، 1385
 16. استاد راهنما  :  سمنانی ی ،   نگارش : حسینی آ. بررسی علل قطع داروهای تثبیت کننده خلق  در بیماران روانپزشکی، جهت دریافت دکتری تخصصی روانپزشکی ، شماره پایان نامه11352 ، 1385
 17. استاد راهنما  :  سمنانی ی ،   نگارش : دیانت م . میزان آگاهی جراحان عمومی و متخصصین داخلی از علائم اختلالات روانپزشکی در بیمارستان امام حسین (ع) و لقمان. جهت دریافت دکتری پزشکی عمومی، شماره پایان نامه 11614 ، 1385
 18. استاد راهنما  :  سمنانی ی ،   نگارش : مسعود رهبری ر، ورزشی ن . میزان آگاهی روانپزشکان از قیمت داروهای روانپزشکی. جهت دریافت دکتری پزشکی عمومی، شماره پایان نامه 11695، 1385
 19. استاد راهنما : سمنانی ی ، نگارش: زارعی ن . بررسی  آگرانولوسیتوز و تب القاء شده ناشی از کلوزاپین در سه هفته اول درمان در بیماران بستری در بخش روانپزشکی بیمارستان امام حسین (ع). جهت دریافت دکتری پزشکی عمومی، شماره پایان نامه 207، 1385
 20. استاد راهنما : سمنانی ی ، نگارش: امیری س. بررسی پایایی تشخیص اختلالات روانپزشکی در بدو ورود به اورژانس و در هنگام ترخیص در بیمارستان طالقانی در سالهای 83 و 84 . جهت دریافت دکتری پزشکی عمومی، شماره پایان نامه 305، 1386
 21. استاد راهنما  :  سمنانی ی ،   نگارش : ابوالحسن زاده م. بررسی هیپوکالمی با شدت سایکوز در بیماران بستری در بخشهای روانپزشکی بیمارستان امام حسین(ع). جهت دریافت دکتری تخصصی روانپزشکی، شماره پایان نامه 104، 1386 
 22. استاد راهنما  :  سمنانی ی ،   نگارش : جزایری ف . بررسی علائم خفیف عصب شناسی در بیماران با اختلال خلقی دو قطبی در بیمارستان امام حسین(ع). جهت دریافت دکتری تخصصی روانپزشکی، شماره پایان نامه 103، 1386
 23.  استاد راهنما  :  سمنانی ی ،   نگارش : سلیمی س . بررسی موضوعی پایان نامه های پزشکان عمومی در خصوص مباحث روان پزشکی در سه دانشگاه تهران، شهید بهشتی و ایران در 10 سال گذشته (85-1375). جهت دریافت دکتری پزشکی عمومی. شماره پایان نامه 232، 1387
 24. استاد راهنما  :  سمنانی ی ، نگارش: حسنی س. بررسی مطابقت توصیه های بالینی کتاب کاپلان در مورد سه بیماری عمده روانپزشکی با بهترین شواهد موجود. جهت دریافت دکتری پزشکی عمومی. شماره پایان نامه 314، 1387
 25. استاد راهنما  :  سمنانی ی ، نگارش: کلهرزاده ا. بررسی مشکلات قلبی و نیاز به مشاوره قلب در بیماران بستری در بخش های روانپزشکی بیمارستان امام حسین(ع) از سال 85 لغایت 86. جهت دریافت دکتری پزشکی عمومی. شماره پایان نامه ، 1387
 26. استاد راهنما  :  سمنانی ی ، نگارش: ثابتی ش. مقایسه شکایات جسمانی در اپی زودهای مختلف بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی بستری در بیمارستان امام حسین(ع) در طی سالهای 87-1385. جهت دریافت دکتری تخصصی روانپزشکی، شماره پایان نامه 48. 1387
 27. استاد راهنما  :  سمنانی ی ، نگارش: مهذب آ. بررسی توزیع فصلی و ماهانه تولد در مبتلایان به اختلال خلقی دوقطبی بستری شده از 1370 تا 1387 در بیمارستان امام حسین(ع). جهت دریافت دکتری پزشکی عمومی. شماره پایان نامه306 ، 1387
 28. استاد راهنما  :  سمنانی ی ، نگارش: بدیع زادگان م. مقایسه فراوانی ناهنجاریهای جسمی جزئی در مبتلایان به اختلال وسواسی-جبری با سایر اختلالات روانپزشکی در مراجعین به بیمارستان امام حسین(ع) و بیمارستان طالقانی . جهت دریافت دکتری تخصصی روانپزشکی، شماره پایان نامه 75، 1388
 29. استاد راهنما  :  سمنانی ی ، نگارش: نجاتی پ. بررسی imprinting در بیماران وسواسی-اجباری .جهت دریافت دکتری تخصصی روانپزشکی، شماره پایان نامه 76، 1388
 30. استاد راهنما  :  سمنانی ی ، نگارش: شکرگزار س. بررسی عوامل اشتباه تشخیصی بیماران دو قطبی در روانپزشکان. .جهت دریافت دکتری تخصصی روانپزشکی، شماره پایان نامه 33، 1389
 31. استاد مشاور  :  سمنانی ی ، نگارش: مرسلی ی . بررسی پیامدهای مرتبط با درمان در بیماران دوقطبی بستری شده در دوره مانیا در مراکز درمانی امام حسین(ع) و طالقانی
 32. استاد راهنما  :  سمنانی ی ، نگارش: رشید شمالی ر. مقایسه تشخیصی بیماران بستری در بخش روان پزشکی بیمارستان امام حسین(ع) در سالهای 74و79 و 84 و قدیمیترین سال موجود. جهت دریافت دکتری پزشکی عمومی. شماره پایان نامه 168. 1390
 33. استاد راهنما  :  سمنانی ی ، نگارش: علیزهی س . بررسی علل عود و فاصله زمانی آن در بیماران خلقی دو قطبی نوع اول بستری در بخش روانپزشکی بیمارستان امام حسین (ع).جهت دریافت دکتری پزشکی عمومی .شماره پایان نامه 356. 1390
 34. استاد راهنما  :  سمنانی ی ، نگارش: موسوی ندوشن ی. مقایسه ارزیابی تلفنی و حضوری عوارض دارویی ناشی از آنتی سایکوتیک ها و تثبیت کننده خلق در بیماران اختلال خلقی دو قطبی. جهت دریافت دکتری تخصصی روانپزشکی، شماره پایان نامه 35. 1391
 35. استاد راهنما: دکتر رزیتا داوری آشتیانی .استاد مشاور  :  سمنانی ی ، نگارش: سلیمانپور ا . بررسی وضعیت موجود ارائه خدمات سزپایی مراجعین به درمانگاه های روانپزشکی کودکان و بزرگسالان بیمارستان امام حسین(ع) طی سالهای 94-93و شماره پایان نامه 306. 1395
 36. استاد راهنما: دکتر سید سعید صدر .استاد مشاور  :  سمنانی ی ، نگارش: صالحی زاده ف. بررسی فاکتورهای موثر در انتخاب دارو برای بیماران توسط روانپزشک. شماره پایان نامه 252. 1393
 37. استاد راهنما  : سمنانی ی ، نگارش: خردمند آ. مقایسه سرشت و ابعاد شخصیت در بیماران دوقطبی نوع یک بستری با و بدون مصرف مواد. شمار پایان نامه 398م . 1396
 38. استاد راهنما  : سمنانی ی ، نگارش: امید بیگی م. بررسی رابطه سرشت با سوء مصرف مواد در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی بستری در بخش روانپزشکی بیمارستان امام حسین(ع). شماره پایان نامه 419. 1397
 1. دریـــافـــت  جـایـزه از وزیر بهداشت  بـمناسبت کسب رتبــه اول  امـــتحان  بـــورد  تـخصصی روانپـــزشکی ،1380
 2. دریافت  جایزه  بهترین  مقاله  همایش تــازه هــای روانپــزشکی بخاطر مقاله تأثیر داروهای آنتی ســایـکـوتیـک  بر   QT-Interval    Dispersion  بیماران  ، تهران ،  1380
 3. دریافت جایزه ویژه ،  اولین  همایش بین الملی نقـش دین در بهـــداشت  روان بخاطر مقاله بررسی منابع  اسلامی در خصوص حکم  تحریمی   مصرف مواد مخدر  ،  تهران  ،   1380
 4. دریافت جایزه بهترین سخنرانی در کنگره تازه های روانپزشکی ، بخاطر مقاله عوارض داروهای آنتی سایکوتیک در بیماران اسکیزوفرنی ، تهران ، 1381
 5. استاد برگزیده گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، 1383
 6. استاد برگزیده بیمارستان امام حسین(ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، 1389
 1. مسئول واحد پیشگیری و مراقبت از بیماریهای شهرستان نورآباد لرستان 77-1375
 2. مسئول کمیته مرگ و میر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تاکنون-1380
 3. مدرس انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران. 1388-1380
 4. مسئول کمیته ارزشیابی درونی  گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تاکنون-1380
 5. روانپزشک مشاور ، مرکز مشاوره دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، 1385-1380
 6. مسئول آموزش دستیاران گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 85-1381
 7. عضو شورای آموزشی گروه روانپزشکی ، 90-1381
 8. عضو شورای پژوهشی گروه روانپزشکی ، تاکنون-1381
 9. عضو کمیته « هیأت علمی» طرح WFME ، دانشکده پزشکی شهید بهشتی، تا کنون- 1381
 10. داور طرحهای تحقیقاتی معاونت پژوهشی ، دانشکده پزشکی شهید بهشتی. تاکنون-1382
 11. داور مجله پژوهش در پزشکی ، دانشکده پزشکی شهید بهشتی. تا کنون-1382
 12. داور مجله علمی دانشکده توابخشی  ، دانشکده توانبخشی شهید بهشتی. تا کنون-1382
 13. داور مجله پژوهنده ،معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تا کنون-1383
 14. داور مجله علمی Archives of Iranian Medicine  ، فرهنگستان علوم پزشکی ایران. تا کنون-1382
 15. ریاست بخش روانپزشکی مردان بیمارستان امام حسین (ع)،تا کنون - بهمن 1383
 16. عضو گروه تدوین کننده راهنمای مطالعه اعصاب در برنامه اصلاحات دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،84-1383
 17. عضو شورای عالی روانپزشکی وزارت بهداشت. 1388 – مهر 1384
 18. نماینده EDC/EDO در تدوین راهنمای مطالعه روانپزشکی. تاکنون- 1384
 19. داور مجله تازه های علوم شناختی. پژوهشکده علوم شناختی. تاکنون-1384
 20. عضو انجمن بین المللی اختلالات دو قطبی، پیتزبرگ، آمریکا. تاکنون – 1384
 21. دبیر علمی برنامه بازآموزی روانپزشکی برای پزشکان عمومی . بیمارستان طالقانی .خرداد 1385
 22. داور مجله علمی نظام پزشکی ایران. نظام پزشکی ایران. تاکنون-1385
 23. داور مجله علمی –پژوهشی باروری و ناباروری. پژوهشکده ابن سینا. جهاد دانشگاهی. تاکنون-1385
 24. داور مجله اندیشه و رفتار، دانشگاه علوم پزشکی ایران. تاکنون-1385
 25. عضو مرکز تحقیقات علوم رفتاری ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تاکنون-1385
 26. کارشناس تخصصی رشته روانپزشکی در دادسرا و هیأت انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران. تاکنون-1385
 27. داور مجله دانشکده پزشکی اصفهان ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تاکنون-1386
 28. معاون آموزشی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1390-1387
 29. کارشناس دادسرا و هیأت انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران. 1387 تا کنون
 30. عضو انجمن بین المللی مرگ سلولی . 1388 تا کنون
 31. مسوول برنامه بازآموزی هفتگی گروه روانپزشکی. 1394 تا کنون
 32. عضو هیات بورد روانپزشکی از سال 1394 تا کنون
 33. مدرس برنامه بازآموزی مجازی در سایت دانشگاه 1395 تا کنون
 34. سردبیر مجله International Journal of Applied Behavioral Sciences از سال 1395 تا کنون
 1. کارگاه روش تحقیق مقدماتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1377،1380
 2. دوره مقدماتی و پیشرفته هیپنوتیزم بالینی. انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران. تهران.1379
 3. دوره 101 تحلیل رفتار متقابل (TA) . انجمن اروپایی TA و دانشگاه علوم پزشکی ایران. 1380
 4. کارگاه روش تدریس،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،1381
 5. کارگاه طرح درس،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،1381
 6. کارگاه درمان افسردگی، دانمارک ، مؤسسه Lundbeck ،1382
 7. کارگاه مقاله نویسی (به زبان فارسی) ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، 1382
 8. کارگاه مقاله نویسی (به زبان انگلیسی) ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1382
 9. کارگاه Presentation Skills ، دانمارک ، مؤسسه Lundbeck ، 1382
 10. کارگاه روش تحقیق ، دانشگاه ییل و موسسه علوم شناختی، تهران ، 1382
 11. -کارگاه Guided Discovery Learning   ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،1383
 12. دوره کامل Evidence based of Medicine ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،84-1383
 13. دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 90-1388
 14. گذارندن دوره اختلالات خلقی، Tufts medical Center بوستون. آمریکا 1397
 15. عضو گروه طراحی راهنمای بالینی درمان اختلال خلقی دوقطبی در کشور. 1398

درباره دکتر سمنانی

Fall 2010 Handbag Trends - An Individual Know What Handbag Client? When you about on the street, you would notice that eight out of ten women wear a handbag. Handbags are the indispensable item for an attractive who wants to consider charming and elegant. However, it is not easy to select the right handbag which could distinguish you among the public. Here I offer you three tips for deciding on a right handbag. Different colours suit different skin tones, hold the bag close to your face (or for anyone who is shopping online then list an picture of the bag and hold it against your skin) does it suit skin color tone? Can it add warmth to pores and skin or draw the colour away? Your own colourful ladies handbag cleverly. Women carry some very personal things in their handbag s and to misplace their handbag very well be devastating. In the event of an image handbag, not are the contents highly coveted, this handbag has a special implies. Hobo: Often a hobo bag is shaped much like a crescent moon and its rather large size is a woman's favorite accessories. This fashion-conscious handbag speaks volumes when it is a designer leather handbag. The hobo bag usually has a long strap or curvature to the bag generates it simple sling the actual shoulder or across the actual. Your designer handbag adds to your personality as well and helps accentuate your figure also. But your handbag has got seem perfect incessantly and for this function you have to maintain your handbag carefully and cause it to in excellent condition. The next thing that you ought to determine exactly what you will carrying with your handbag. If you are planning to use the handbag everyday, then most definitely you will have your wallet, your keys, cell phone, makeup and misc solutions. The amount of space these items take can really add up not to cover how heavy these items can be once concepts packed within the handbag. Value-Added. A fine, genuine, designer leather handbag gets value placed on it on a yearly basis. The leather becomes softer. The natural marks demonstrate that you treasure your bag, and when it comes to all, the cost of your bag never falls off. Even if you were to donate your designer leather handbag to a thrift store, that shop will value the type and sell your item for additional than all one other purses or handbags globe store. There are also online helpful information for selling a value-added handbag and customers worldwide will pay a premium price for a leather handbag that you'll no longer wish cord less mouse with. Why? Because women just don't toss designer leather handbags into the local dumpster. Larger handbags are more convenient when lugging everything nevertheless the kitchen be seated. Aside from all the room they provide, they may be also very flashy. Others can easily discern the designer brand you are carrying over your shoulder. However, there are times a new smaller clutch handbag can be a much better choice. A smaller clutch handbag is a lot more for running short doing errands. When you have small children to carry or a person lugging groceries to your car, a whopping overstuffed handbag does not make much sense. autumn handbags, handbag history, white handbags, shopping for handbags online Here you can buy Handbags Replica :
gucci replica 1:1 louis vuitton backpack replica Louis Vuitton outlet Espana fake Louis Vuitton shoes imitation sac louis vuitton louis vuitton wallet replica replica louis vuitton luggage hermes birkin replica hermes birkin replica replica designer scarves Louis Vuitton pas cher louis vuitton bumbag replica louis vuitton wallet replica replica louis vuitton luggage Louis vuitton false online replica louis vuitton wallet Replica Gucci Belts Louis Vuitton Replica replica louis vuitton m40780 borse louis vuitton imitazioni cartier love bracelet replica louis vuitton fake louis vuitton bag replica louis vuitton keepall replica replica cartier ring Replica Louis Vuitton backpack dior replica louis vuitton wallet replica goyard replica cartier love bracelet replica louis vuitton replica Portafoglio louis vuitton falso louis vuitton outlet louis vuitton wallet replica fake louis vuitton mini purse Louis Vuitton Tasche aus Turkei Louis Vuitton false fatte bene Scarpe louis vuitton imitazioni louis vuitton imitazioni replica louis vuitton replica louis vuitton louis vuitton replica Louis Vuitton replica replica cartier love bracelet replica cartier love bracelet replica Louis Vuitton shoes louis vuitton shoes replica louis vuitton shoes replica Louis Vuitton wallet replica imitazioni borse louis vuitton replica louis vuitton replica louis vuitton louis vuitton wallet replica replica louis vuitton m44813 fake louis vuitton sling